Changer d'édition

Aweiung vum Fändel a Musekssall vun der Bech-Berbuerger Musek

Am Kader vun de Festlechkeeten 10 Jaar Bech-Berbuerger Musek wiere mir frou iech de 5. Mee 2019 zu Berbuerg bei der Aweiung vun eisem neie Fändel a Musekssall begréissen ze kennen.

D’Enthüllung a Seenung vum Fändel ginn um 14h00 op der Duerfplaz zu Berbuerg virgeholl.

Uschléissend geet et am Cortège mam neie Fändel bei den ebenfalls neie Musekssall wou d’Aweiung vun dësem um Programm steet.

Fir de flotten Dag an engem musikaleschen Encadrement auskléngen ze loossen, spillt d’Bouneweger Musek ab 17h00 en flotte Concert am Centre Culturel Beaurepaire.