Changer d'édition

“Happy Birthday” bei de Beeforter Senioren

Am Hotel Meyer hunn d’Beeforter “Happy Birthday” gefeiert. Geéiert goufen d’Membere mat engem ronne Gebuertsdag: 75 Joer: Rita Simon-Schley, Lily Kolmesch-Manternach, Karel Friederich, Rob Koerperich, Johny Kolmesch, Eliane Richartz-Wagener, Juliane Muller, Ingrid Raasch, Alix Steines-Braun; 80 Joer: Jean-Marie Galmiche, Jacqueline Gierten-Meyer, Anne-Marie Koerperich-Dillenburg, Lucie Thielen-Marceloni; 85 Joer: Maisy Palz-Hammer, Marie-Louise Lenertz-Kugener, Pierre Majerus, Albertine Meyer, Lucien Schiltz, Marguerite Raus-Welter, Carlo Scheier, Ria Schroeder-Wallers; 90 Joer: Léonie Seyler-Hartz, Gerty Theisen-Piren, Anna Boentges-Karpen. Ee Kaddo krut och den eelste Member vun de Beeforter Senioren: Marie Bartimes-Polfer (97 Joer).