Changer d'édition

Ouschteratelier fir Kanner vu 6-12 Joer

09
avr.
2019
09 avr. 10 avr. 11 avr. 12 avr.

Ënnert dem Motto "Ëeer an Huesen" lauden mir d'Ouschterzäit an!


Unter dem Motto “Eier und Hasen“ eröffnen wir die Osterzeit !

D´après le slogan “Œufs et Lapins“ on lance la période de pâques !


14.00-17.00

70€