Changer d'édition

Vlait dei lescht Greiss vun desem Wanter

Vlait dei lescht Greiss vun desem Wanter ... d'Buerge si verbrannt, d'Hoergänsen eriwer geflunn ... elo kann d'Eis schmelzen