Changer d'édition

Theaterowender zu Bauschelt

08
nov.
2019
08 nov. 09 nov. 15 nov. 16 nov.

Theatersteck “ Seniore - Roulette “

D’Ketty, d’Elise an de Jemp verbrengen hiren Liéwensowend an der Senioren-Residenz La Paloma. D’Iessen ass eng Zoumuddung an am Alldag ginn si begleet vun onqualifizéiertem oder sarkasteschem Personal.

Eemol d’Woch besiche si dofir onerlaabt e Spillcasino, an do ass et des Kéier nawell héich hir gaang. D’Elise ass verluer gaang, déi zwee aaner hunn en decke Batz Geld gewonn, en neie Kach engagéiert, a virun allem hu si elo 2 onéierlech Typen um Hals déi hirt Geld zrëck wëllen…….

Org. Bauschelter Dunnekëscht