Changer d'édition

Schoulkanner am Stroosseverkéier

94 Schoulkanner aus dem Cycle 2 vu Munneref goufen als Foussgänger op de Stroosseverkéier preparéiert

D'Police an d'Léierpersonal hunn de Kanner am Virfeld d'Theorie nobruet, ier si hirt Wëssen praktesch konnten ënner Beweis stellen.