Changer d'édition

Prix "Mérite Jeunesse Luxembourg"

Felicitatioun der Munnerefer Jugendstuff fir de Präis "Mérite Jeunesse Luxembourg"


25 Munnerefer Jugendlecher tëschent 8 an 28 Joer hunn zesummen mat hiren Coordinateuren, dem Annie Loschetter an dem Thierry Reinert, ënnert 15 agereechte Projet'en den 1. Präis gewonnen.

D'Jugendlecher hunn eng Sensibiliséierungscampagne géint den Alkohol op d'Been gestallt. Hei sinn 10 flott Affichen mat Fotoen a Spréch entstane, wou déi Jonk Spaass un hirem Sport oder hirer Fräizäitaktivitéit hunn ouni Alkohol ze drénken .

Dëse Präis, deen zanter 2006 vergi gëtt, éiert Jugendprojeten am Kader vu sozialen Engagementer, Kultur, Sport oder Benevolat.

De Präis gouf vum Prënz Guillaume, President vun der Fondatioun "Mérite Jeunesse Luxembourg", Member vum "The Duke of Edinburgh's International Award Foundation", iwwerreecht.