Changer d'édition

Park Mondorf 19 ??


Wien wëss Bescheed iwwer dese Film.

Ech hun a mengen alen Archiver ee mir onbekannten 16mm Film fond.

De Munnerefer Park.

Wee kann mir un Hand vun ale Fotoen oder Bicher soen, waat fir e Joergank dat kënnt sin.