Changer d'édition

„Journée des Anciens“ vun der Amicale des Anciens de la Banque et Caisse d’Epargne de l‘Etat

Munneref. Viru kuerzem huet d’ « Amicale des Anciens de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat » hir traditionell « Journée des Anciens » zu Munneref am Festsall « Chapito » vum Casino 2000 gefeiert.
De President vun der Vereenegung, Georges Prommenschenkel, huet a senger Usproch d’Invitéen a Frënn, souwéi de Rudi Belli als Vertrieder vum Direktiounscomité vun der Spuerkeess, begréisst.
Déi 75- an 80-järeg Memberen an och déi sechs eelst präsent Membere goufe geéiert.
Fir 75 Joer waren dat: Hauffels Richard, Hellers Pierre, Hertges Raymond, Marso Emile, Peter Lucien, Schmit-Biren Charlotte an Thill Joseph.
Fir 80 Joer waren dat: Bram Marcel, Eickmann Willy, Gindt-Jones Julie a Gloden Nicolas.
D’Biller vun den Aktivitéite vum Joer 2016 sinn op 2 groussen Ecrane gewise ginn. Bei flotter Musek, offréiert vum Member Jos Minden, an engem gudde Festmenü gouf laang gefeiert.