Changer d'édition

„Journée des Anciens“ vun der AABCEE

Munneref. Viru Kuerzem huet d’ « Amicale des Anciens de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat » hir traditionell « Journée des Anciens » am Festsall « Chapito » vum Casino 2000 gefeiert.

De President vun der Vereenegung, de Georges Prommenschenkel, huet a senger Usprooch d’Invitéen a Frënn wéi och den Här Camille Fohl, President vum Opsiichtsrot an den Här Rudi Belli als Vertrieder vum Direktiounscomité vun der Spuerkeess begréisst. Hien huet a senger Ried ënner anerem och déi gutt Relatioun tëschent der “Amicale” an der Direktioun vun der Spuerkeess ervirgehuewen.

Déi 75- an 80-järeg Memberen an och déi véier eelst present Membere goufe geéiert a kruten e passende Kaddo iwwerreecht. D’Biller vun den Aktivitéite vum Joer 2018 sinn op 2 groussen Ecrane gewise ginn. Bei flotter Musek, offréiert vum Member Jos Minden, an engem gudde Festmenü gouf laang gefeiert.