Changer d'édition

Buergermeeschterdag 2021 ënnert dem Thema "Pacte logement 2.0"

D'Gemeng Munneref hat dëst Joer ënnert enger aner Form op säin traditionelle Buergermeeschterdag invitéiert.

D'Gemengevertrieder an d'Gemengebeamten aus dem ganze Land konnten d'Presentatiounen an d'Diskussiounen am Live-stream verfollegen an iwwer en Chat hir Froe stellen