Changer d'édition

Bourse d'échange timbres, monnaies, cartes,.. à Mondorf

14
avr.
14 avr.

Tauschbörse fir Timberen, Mënzen, Usichtskaarten etc. vum Cercle philatelique Hollerich-Bonnevoie am Casino 2000, rue Th. Flammang

09:00-16:00

TABLES 25€ & ENTREE 3€

Contact : 621 185 786

(Marco Valenti)