Changer d'édition

Et get nach just én Duerfcafé zu Uerschdrëf.

Mat enger léiwer Wirtsfra, déi nach Zäit huet fir é Gespréich mam Client, wéi dat fréier normal war an engem Bistrot. All Dag op bis op Donneschdegs as zou!