Change Edition

Klibberen 2021 a Questionnaire (Lëscht immaterielle Kulturliewen)


KLIBBEREN 2021 OP KARFREIDEG (2.4.) A KARSAMSCHDEG (3.4.)
D‘Lëtzebuerger Massendénger deele mat, datt Klibberen an den Dierfer, ausser e puer Ausnamen, méiglech ass.

Méi Informatiounen an och e Questionnaire, fir datt Klibberen op d’Lëscht vum immaterielle Kulturierwen vu Lëtzebuerg kënnt fannt Dir hei: https://web.cathol.lu/article10012