Change Edition

Summer Chapiter 2019 Confrérie du Palmberg

Confrerie du Palmberg huet säin Summer Chapiter lëscht Woch ofgehalen.

Nodeems déi 5 nei Leit den oenologeschen Examen bestanen haten hunn se sech der Opnam-Prozedur gestallt. Déi hunn se ënner dem Applaus vun den ca. 90 Leit och bestanen an sinn domat „Compagnon“ bei eiser Confrerie. Des Weideren sinn nach 7 Leit an hirem Grad opgestigen an sinn elo „Maître“.

Nom offiziellen Deel ass dann de gastronomeschen Deel komm. De Restaurant „L‘Orée du Palmberg» vun Ohn huet e kalen a waarmen Buffet servéiert an dobäi sinn auserwielte Wäiner vun der Confrerie gereecht ginn. Fir déi musikalesch Animatioun huet „Jockey Band“ gesuecht an all eis Memberen hunn e flotten a agreabelen Owend an gudder Gesellschaft verbruecht.

More news by Hubert Ahles >