Change Edition

Seniorenfeier an der Gemeen Wormer

Kierzlech hat Drëttalters-Kommissioun vun der Gemeen Wormer ënnert der Presidentschaft vun der Schäffin Martine Schmit op hir traditionell Seniorefeier, als Ofschloss vum Joer, an den Centre Culturel op Wormer agelueden, deen mat vill Léift schéin dekoréiert gi war. Op der Bühn an op de Fënsterbänken hunn Käerzen gebrannt an e risegen Chrëschtbam war feierlech beliicht. Den Buergermeeschter Max Hengel huet di vill Uwiesend begréisst an a senger Uganksried gemengt , dass hien net Gefill hätt bei enger Seniorefeier ze sinn , mä bei enger Jugendsektioun, wouropshin hien vill Applaus kritt huet. Am Numm vun der Gemeen Wormer huet de Buergermeeschter allen Leit aus der Gemeen Wormer schéi Feierdeeg an e glécklecht a gesond naut Joer gewënscht. Presidentin Martine Schmit ass an hirer Ried op déi an der Gemeen ustehend Aarbechten agaangen , déi och fir eeler Leit e puer Onannehmlechkeeten mat sech bréngen. Awer mam Bau vum Parkhaus hannert der Gemeen, wann et dann färdeg gestallt ass, bréngt vill Erliichterungen mat sech. Martine Schmit huet allen Leit Merci gesot , déi sech, Zäit geholl hunn fir e puer Stonnen a gemittlecher Gesellschaft ze verbréngen an Hoffnung ausgesprach Leit erëm alleguer gesond a monter nächst Joer erëmzegesinn. Fir dee musikalesche Encadrement huet di gutt besaten Chorale vun Wormer ënnert der Leedung vum Stéphanie Schlink gesuergt an Leit mat flotten Chrëschtlidder ënnerhalen. Bei engem gudden Iessen an engem gudden Patt Wäin vun iiser Musel ass den Mëtteg wéi am Fluch vergaangen. Am Nomëtteg huet de Kleeschen di eeler Leit besicht an si mat engem klengen Cadeau begléckt. Doropshin konnten Leit no engem flotten an ënnerhalsamen Nomëtteg , déi vun der Gemeen agesaten Navette notzen fir den Heemwee unzetrieden an sech Rendez-vous ginn am Dezember 2019.