Change Edition

10 Joer Rock de Schleek Meechtem.

D‘ Union des Jeunes Meechtem huet den 17.08.2018. 10 Joer «Rock de Schleek » op der Schliikeplaz zou Meechtem mat 10 Optretter vun verschiddene Gruppen gefeiert.