Change Edition

Ausstellung vum Amélie Lang.

01
Sep
2018
31 Oct

Ausstellung vum Amélie Lang zu Meechtem.


Amélie Lang molt seit 1996 an och schon vill Ausstellungen gemach,

hun mat Aquarell molen ugefangen an duerno Acrylmolerei.

Während villen Joaren Couren gemach zu Letzebuereg,Oesterreich,

Deitschland an Frankreich,Sin Member vun Art et Création ASBL zu Mondorf .

Stellen momentan an der „ Wäistuff Deisermillen " aus.

Ausstellung ass nach op bis 31.10.2018.


,