Change Edition

Ausstellung vum Amélie Lang.

19
Sep
17 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Sep 01 Oct 02 Oct 03 Oct 04 Oct 05 Oct 06 Oct 07 Oct 08 Oct 09 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct 28 Oct 29 Oct 30 Oct 31 Oct

Ausstellung vum Amélie Lang zu Meechtem.


Amélie Lang molt seit 1996 an och schon vill Ausstellungen gemach,

hun mat Aquarell molen ugefangen an duerno Acrylmolerei.

Während villen Joaren Couren gemach zu Letzebuereg,Oesterreich,

Deitschland an Frankreich,Sin Member vun Art et Création ASBL zu Mondorf .

Stellen momentan an der „ Wäistuff Deisermillen " aus.

Ausstellung ass nach op bis 31.10.2018.


,