Change Edition

Och wann Geschir mol raschtig get d'Handwirk bleiwt