Change Edition

Fête de la Musique 2011 - Informatiounsversammlung fir d'Veräiner

Donnesdes, den 26. Mee Owes um 20.00 Auer lueden d'Miseler Museksfrënn a.s.b.l. d'Veräiner aus der Gemeen Welleschten op eng Informatiounversammlung zur Fête de la Musique 2011 an. Do gëtt am Détail den Programm présentéiert an och festgehaalen, wéi den Oflaaf vum Weekend vum 18. / 19. Juni ass. Rendez-vous ass am Gemeenesall zu Bech-Macher.