Change Edition

Beeler an och gläich Leetem sin durch inadäquaten Bau-Boom verschandelt Dierfer.

Leider herrscht hei an der Gemeng Wäiswampech é Bau-Boom vun Bauten, déi absolut nët an én Bauerenduerf passen (Fotos) ! Hei schengt et, wéi wann alles erlabt as, ze bauen, - Haptsach de Fric stëmmt.