Change Edition

My urban Piano


"My-urban-Piano" ass schonn eng flott Saach,

Do gëtt et zwou Mëcken mat engem Schlag !

Mam Dekor vum Instrument geet et un,

Un d'Musek-spillen kritt ee vill Leit drun !


Ob grousse Kënschtler oder Amateur,

Haaptsaach : Jidderee fënnd hei säi « Bonheur » !

D'Lëtzebuerger Lidd wor mäi « Coup de Coeur » ,

Am Pafendall, beim neien « Ascenceur » !


T'wor wuel kee Sichegaasser lauschtere komm,

Epuer Uewerstadter haten dohi fond !

Déi hunn och aus Häerzensloscht mat gesong,

An t'huet um Enn ower nach  gutt geklong !


Ech duecht bei mir : t'ass schonn mol net esou schlecht,

T'krut keen ee Kréiern-A, d'foul keen an d'Schwächt !

Mir hunn d'Lëtzebuerger Lidd geéiert,

An hoffentlech keen dorëm gestéiert !


Pfaffenthal, ascenseur Ville-Haute, piano décoré par : Foyer scolaire Cessange