Change Edition

Pupilles vum FC Weiler-la-Tour maachen déi 5 Plaatz vun 19 Equipen zou Hueschtert

All respekt Jongen fir àere 5 Plaatz zou Hueschter um Tournoi.
Als Ersatzéquipe an gesprongen kuerz fristeg . Huen Sie deen eschten Match
nach verluer ,huen Sie dorno kéin Match verluer ,just du deen Match fir an
Halef Final deen si géint Junglenster no engem 1-1 no 11 Meter verluer huen.
An huen do fir dee 5 an 6 Plaatz géint US Forbach 4-1 gewonn