Change Edition

Hurra den FC YELLOW-BOYS WEILER -LA-TOUR bleiwt an der 1 Division

Dat war schlemmer wéi den beschten Krimi ,
Den FC Weiler bleiwt an der 1 Division anbrauch och keng Barrage zespillen.
Geschter no dem leschten Match op der US ESCH wou si 5-4 gewonn huen.
Huen jiddereen schon un Barragespiel geduet. Méi du hat een am Reglement vun der FLF .gelies ,,Bei gléicher Punkten ,an bei gléicher Goaldifference entscheed
als next fir déi méschten Matcher gewonn huet .
An do huet Weiler der 7 an Bieles nemmen 6 gewonn.
Do haten mer nach Gleck op eiser Säit.
Dann bis next Saison mat eisem neien Trainer Muller Luc.
An nach en groussen Merci un den Patrick Gloden dass hirn angesprong as no dem
Trainerwiessel mam Bonvini Arno vun dem FC WEILER