Change Edition

Kiermes an der Maison de Soins Op Lamp

Op Invitatioun vun der Amicale Op Lamp hun d'Bewunner vum Fleegeheem Waasserbëlleg zesumme mat hire Familljen a Begleedung vu Kiermesmusik vun der Turlatäin an dem Akkordeon den 13. September Kiermes gefeiert.
Präsentéiert goufen den Dag och 4 Oldtimer aus den zwanzeger a véierzeger Joeren vun Peugeot, Ford a Salmson.