Change Edition

Vir Oma an Opa

Leiw Oma, leiwen Opa,

Ech vermessen eech ganz vill an sin frou wann ech rem dierf bei eech kommen!

Een decken Kussi vum Julien Steffen


More news by Kerstin Ras >