Change Edition

Engagéiert fir Schoulen op Madagaskar

Kierzlech hat d’Associatioun “E Pak fir Madagaskar” hir 200 Memberen op d’Generalversammlung invitéiert. Déi dynamesch Asbl ënnerstëtzt säit hirer Grënnung fënnef Schoulen op Madagaskar a schéckt hinne Päck mat Schoulmaterial, mat franséische Kannerbicher, englescher Lecture a Schoulbicher fir d’Schoulbibliothéiken. An deene 4 Joer säit d’Asbl besteet konnten 3 Tonnen Schoulmaterial op Madagaskar geschéckt ginn.

D’Präsidentin Nadine Elcheroth huet d’ Memberen häerzlech begréisst a konnt mat der gudder Nouvelle ufänken, datt dank der generéiser Ënnerstëtzung vu lëtzebuerger Veräiner, Schoulen a Privatleit déi ronn 500 Schüler aus de Schoulen hiert Schoulmaterial fir d’Rentrée 2017/2018 integral vun der Asbl gestëft kruten. Sou gungen d’Schülerzuelen duerchschnëttlech em 20 Schüler pro Schoul erop.

Ervirgehuewen huet d’Präsidentin déi wichteg Visite vun de malgachen Schoulen, déi eng Délégatioun vun der Asbl am Juli 2017 op Madagaskar gemaach hat, an déi zu enger neier Ausriichtung vun de Projetën gefouert huet. Fir nach méi efficace mat neie Partner an unhand vu Finanzementer vu Schoulprojeten als Asbl kënnen ze schaffen, war eng Statutenännerung néideg, déi op der uschléissender “Assemblée Générale Extraordinaire” eestëmmeg ugeholl ginn ass.

Als Ofschloss vun der Versammlung huet eng Délégatioun vum “Club Soroptimist Dudelange Minett” eng interessant Konferenz zum “Soroptimisme” gehal. Dëse lëtzebuerger Club huet e wichtege Kontakt hirgestallt zum “Club Soroptimist Antananarivo”, der Asbl hire neie Partner op Madagaskar. Déi aktuell Schoulprojeten, déi d’Asbl ënnerstëtzt, ënnerleien de Konditiounen, déi an engem Kontrakt tëschent 3 Partner (E Pak fir Madagaskar – malgache Schoul – Club Soroptimist Antananarivo) festgehal sinn.

Den aktuelle Comité setzt sech zesummen aus: Nadine Elcheroth (Präsidentin), Christiane Gros (Trésorière), an de Memberen Nadine Diedrich-Steffen, Armand Mignon, Gaby Waringo-Kremer a Françoise Wiwinius-Buck (neie Comitésmember).

All Informationen zur Asbl fënnt een op www.epakfirmadagaskar.lu an op Facebook.