Change Edition

Krëschtnecher Revue's Equipe


E Samsdeg, den 16 Abrëll 2011 organiséiert d'Gemengeverwaltung an Zesummenarbescht mat de Pompjéeën an dem Syndicat d'Initiativ déi traditionel Grouss Botz Aktioun an der Gemeng. Mir invitéieren d'Léit aus der Gemeng, an och eis Memberen , a besonnesch och d'Veräiner béi dëser Aktioun matzemachen.
Rendez-vous ëm 8:30 hrs béi der Bushaal zu Waldbëlleg.
Um 12:00 hrs gëtt et fir all déi, di geschafft a matgemach hunn, e gudde Maufel z'iessen an natierlech och e gudde Patt ze drënken. Avis aux amateurs.