Change Edition

Wahler Musik goes Europapark

Den 23. - 24. Juli huet Wahler Musik een Ausflug an den Europapark op Rust gemeet.
Den 24. Juli hun mier do am Musikpavillon een Concert gespillt.