Change Edition

Ex-Lampertsbierger Primärschüler treffen sech zu Betzder.

D'Coronavirschrëften un déi mir zanter gutt 6 Méint gebonne sinn hun de Rythmus vun der AAEPL deelweis durchernee bruecht.Matt dëse Wieder huet de Präsident Norbert Adam d'Kollegen vun onser Amical begréisst.Den traditionnellen Fréijoersausflug am Mee ass ausgefall .Zanter dem Juni hu mir ons awer all éischten Donneschdeg vum Mount am neie Staminet "Le Seppl" um Lampertsbierg gesinn.

Elo waren d'Kollegen awer frou dat den Oktoberausflug op Betzder zu stane komm ass.Mir haten trotz de Coronavirschrëften,déi mir stricte agehalen hun,e flotten Dag ouni Zimmelabumm am Restaurant du Château.Et goufen vill Neiegkeeten ze erzielen an d'Stëmmung hät net kënne besser sinn.

Den 20.Abrël 2021 kënne mer den honnertsten Gebuertsdag vun onsem Kolleg Pe'l Schlechter feieren.

Dee nächsten offizielle Rende-vous ass d'Joeresversammlong de 4.Februar 2021.