Change Edition

Ergreifend Gedenkfeier am Kader vum Commémoratiounsdag

D’Erënnerung bei denen jonken Generatiounen oprecht erhalten


Useldeng: De nationale Gedenkdag organiséiert vun der Gemengeverwaltung zesumme mam Comité de souvenir- Enrolés de Force, deen un déi schrecklich Joere fir d’Lëtzebuerger Vollek vun 1940 bis 1945 soll erënneren, gouf dest Joer um Sonnden, den 10. Oktober an der Gemeng Useldeng ofgehalen. Zesummen goung et am Cortège mat der lokaler Harmonie, dem Pompjeescorps, de Gemengevertrieder an Matbierger vum Millenhaff aus bis an d’Poerkierch, wou di feierlich Gedenkmass, zelebreiert vum Paschtouer Mathieu Janssen a verschéinert vun der Chorale an der Musikgesellschaft ,gouf. Bei de Kläng vun der sonnerie aux morts sin gläich zwou Blummegerben beim Denkmal niddergeluecht gin. Uschléissend huet de Buergermeeschter Pollo Bodem a senger Ried drun erënnert, dat grad an engem Moment, wou di läscht d’Zeie vum zweete Weltkrich eis no an no verloossen-an eiser Gemeng liewen nach de Jemp Scholtus vu Schandel an de René Nierenhausen vun Useldeng-,ass et méi wéi eis Verflichtung , géint d’Vergiessen an d’Ignoranz anzedrieden. Duefir sinn mer all opgefuerdert, d’Geschicht an d’Erënnerung un dat wat war, un déi Jonk Generatiounen wieder ze gin. Mir ennerstreichen haut mat Dankbarkeet fir d’Demokratie a Menschenrechter a mir soen Merci all denen couragéierten Fraen a Männer vun deemols, datt si eis gewiesen a virgelieft hunn, wéi wichtig et ass d’Fräiheet vun all Mensch ze garantéieren. No senge Wieder vu Merci un all déi bei deser Zeremonie derbéi waren, huet d’Harmonie Useldeng beim Frëndschaftspatt beim Centre Culturel mat engem speziellem Musikstéck all Leit iwerrascht. (CR) (Fotoen: Charles Reiser)