Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Tüntingen


d'Myriam Weis-Ziewers huet d'Detailer vun 118 Hochzeitsakten 1704-1744, 1779-1797 vun der Paar Tënten (Tuntange) an www.luxroots.com opgeholl.