Change Edition

Konveniat vun de Joergäng 1948

15 Téitenger Meedercher a Jongen vum Joergank 1948 waren der Invitatioun vun hire Schoulkollegen – „déi 4 vun der Trap –, nokomm a koume kierzlech fir hire Konveniat zesummen.

Nodeems um Virowend Blummen op zwee Kierfechter fir déi verstuerwe Kolleginnen resp. Kollegen niddergeluecht goufen, hu si sech daags drop zu Beetebuerg op der Gare getraff, fir zesumme mam Zuch an d'„Robbesscheier“ op Munzen ze fueren, wou dann och Mëtteg gemaach gouf.

Vun dëser Geleeënheet hu si dann och profitéiert, fir zesummen op hir 65 Joer unzestoussen, déi dëst Joer fälleg sinn, respektiv bei verschiddene scho waren. Muncheree konnt dann och déi eng oder aner flott Anekdot a Spiicht erzielen. Géint der Owend gung et du mam Zuch nees zréck op Beetebuerg an am Restaurant „La Charrue d’Or“ zu Peppeng guff d’Owesiessen opgedëscht.

Beim Ausserneegon ass dunn festgehal ginn, alles drunzesetzen, fir déi 70 Joer grad sou flott z’organiséieren. (C.)