Change Edition

Dîner de Solidarité 2016

Viru kuerzem hat d'Fondation Chrëschte mam Sahel - Chrétiens pour le Sahel hiren traditionellen Dîner de Solidarité am Centre Barblé zu Stroossen mat 120 Leit. Mir soen eisen Donateure Merci, dass se nees dëst Joer zu esou vill präsent waren. En häerzleche Merci och un de Groupe Steffen Traiteur, un d‘Maison Viticole Schmit-Fohl, un den Domaine Viticole Pundel-Hoffelt, un all déi, déi eis Tombola ënnerstëtzt hunn, un d’Sponsoren an un d’Stroossener Gemeng. De Benefice vum Owend geet integral an eis Entwécklungsprojeten.