Change Edition

Orange Week 2018

Am Kader vum Projet UniTE vun der UNO, huet d’“Zona International” an de “Conseil National des Femmes du Luxembourg” mat der finanzieller Ënnerstëtzung vum Chancëgläichheetsministère an der “Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte”, d’“Orange-Week 2018” lancéiert ënnert dem Thema “Lët’z say no to violence against women”. Vum 25. November bis den 10. Dezember 2018 hunn eng Serie vun Evenementer a Manifestatiounen stattfonnt, wéi ënnert anerem d’orange Beliichte vu verschiddenen ëffentlechen a net ëffentleche Institutiounen, denkmalgeschützte Gebaier an touristesche Plazen.


Och d’Gemeng Stengefort huet sech dësem symboleschen Akt vu Solidaritéit ugeschloss an d’Gemengenhaus vum 25. November bis den 16. Dezember orange beliicht. Ausserdeem huet d’Gemeng zesumme mat der Chancëgläichheetskommissioun den 1. Dezember en Trëppeltour a Begleedung vu professionelle Mataarbechterinne vum “Centre d’Accueil de femmes en détresse” organiséiert. Mathëllef vun engem Quiz goufen déi ronn 30 Participanten méi zum Thema Gewalt géint Fraen a Meedercher gewuer.

Fir dat Ganzt ofzeschléissen, gouf et am Gemengenhaus nach en klengen Éierewäin.