Change Edition

„Absurd“-Spiller

Bei sonnegem Wieder war viru kuerzem déi sechst Oplag vum Absurdcup zu Stengefort.

Dëst ass ee Rallye, organiséiert vun der Avex-Ekipp vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten. Eng 170 Avex aus dem ganze Land, dat sinn d'Meedercher an d'Jonge vun 11 bis 14 Joer vun den LGS, begleet vun hire Chef, hunn hire Courage zesumme geholl, fir sech ënnereneen ze moossen. Bei 15 verschidden „absurde“ Spiller goufe Kraaft, Schnellegkeet a Wëssen, awer och Teamgeescht a Geschécklechkeet gepréift.

Um Enn waren et déi Centser Avex, an dat scho fir 3. Joer hannereneen, déi déi 1. Ekipp vun am ganze 25 gouf. Et ass och dann um Cents, wou déi nächst Ausgab vum Absurdcup nees wäert stattfannen, dat awer eréischt am Joer 2015.

Dat nächst Joer gëtt all d'Energie genotzt, fir den nationalen Avex-Camp ze organiséieren. Am Juli 2014 ginn nämlech eng ronn 1 000 Avex a Chef erwaart, déi an de Wise vu Leideleng hir Zelter wäerten opschloen. (C.)