Change Edition

E schéint a glëcklecht neit Joër ...


... wënscht de Comité vum Schwéidsbenger Wäifescht asbl. all senge Memberen grad wei all dene Leit, dei an de vergangene Joëren am September op d´Schwéidsbenger Fléifouer kom sin, a mir hoffen Iech och 2011 erem gesond a monter eremzegesin.