Change Edition

Ausfluch vun der Quetschenéquipe vun der Schëttermusek

Dëst Joer war d’Quetschenéquipe vun der Schëttermusek hiren Ausfluch an dat klengsten Duerf hei am Lëtzebuerger Land maachen: op Randschelt. Dës eenzegaarteg Uertschaft besteet just aus enger Kierch, enger aler Schoul, engem onbewunnte Bauerenhaff, an deem e Musée Rural ënnerbruecht ass, an dem Paschtoueschhaus. Deen eenzegen Awunner ass de Paschtouer Adolphe Goffin, dee sech ëm Bëschrued, Gréiwels, Heeschpelt, Kéiber, Randschelt a Wal këmmert. D'Randschelter Kierch gouf schonn 1437 gebaut an huet ee vun de schéinste Freskenensembelen aus dem 15. a 16. Joerhonnert Opweises. Am Musée Rural Thillenvogtei krute sie villes vu fréier gewisen an déi meescht konnten sech nach dorun erënneren. Och e Brout gouf gebak an als Souvenir mat heem geholl. Am Restaurant MiRo niewendrun gouf et Ham, Fritten an Zalot an nom Dessert ass et erëm zréck op Schëtter gaangen.

More news by Schëtter Musek >