Change Edition

Sportleréierung

D’Sportskommissioun huet, an Zesummenaarbecht mat der Dippecher Gemeng, d’Sportler/inen déi an der Gemeng wunnen oder an engem Veräin ageschriwwe sinn déi an der Gemeng hire Sëtz huet, geéiert. Nodeems de Stéphane Pesch, President vun der Sportskommissioun, an de Max Hahn, Schäffen, hir respektiv Riede gehalen hunn, war et un d’Sportler/inen am Mëttelpunkt ze stoen. D’Memberen vun der Sportskommissioun hunn déi eenzel Leeschtungen nach eng Kéier ervirgehuewen a hunn de Gewënner eng Medaile oder eng Coupe iwwerreecht an als Cadeau e flotte personnaliséierte Sportskuef.

Tëschent 2 Präissiwwerreechunge huet de Karaté Club de Publikum mat 2 Demonstratioune begeeschtert. D’Kanner déi sech getraut hunn konnte souguer eng Kéier selwer probéieren.

Eis Buergermeeschtesch, Manon Bei-Roller, huet dunn alleguer de Sportler/inen Merci gesot ouni d’Leit ze vergiessen déi eis Sportler/inen betreien a trainéieren.

E grousse Merci un d’Sportskommissioun an un all déi déi dozou bäigedroen hunn aus dësem flotten Owend en Erfolleg ze maachen.