Change Edition

Groussbotz 2020

Haut de Moien hunn d'Dippecher Dachsen an hir Amicale an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Dippech eng grouss Botzaktioun organiséiert.

No engem Fair trade Kaffi an enger kuerzer Ried vun de Gemengeresponsabelen ass et du lass gaangen.

Verschidde Membere vun der Ëmweltkommissioun, vun de Jugendpompjeeën a vun der Zivilgesellschaft waren do fir matzehëllefen an dës wichteg Initiativ z'ënnerstëtzen.

E grousse Merci un all déi déi dozou bäigedroen hunn eis Dierfer propper ze halen.