Change Edition

100 Joer Pompjeeën an d'Gemeng Fëschbech

D'Pompjeeën aus der Gemeng Fëschbech sinn houfereg, Iech kennen hiert Centenairesbuch ze presentéieren.
Während bal 2 Joer hu mir Fotoen, Artikelen, Anekdoten a Geschichten ronderëm eis lokal Pompjeeën an d'Gemeng Fëschbech mat sengen Direfer gesammelt.

Dëst Buch ass am Format A4 an huet ronn 300 Säiten. Offiziel as et de 6. Dezember presentéiert gin. ( Artikel kënnt no)
Mat sengen 3 Haapt Kapitelen:
- 100-Joerfeier
- Das Feuerlöschwesen der Gemeinde Fischbach
- Die Gemeinde Fischbach
wäert et ville vun Iech sëcher gefalen an dierf a kenger Bibliothéik feelen.
Dir hutt d'Meigelechkeet d'Buch duerch d'Iwwerweisen vun 30€ op de Kont: CCP LU78 1111 1503 4895 0000 mam Vermierk: "Buch 100 Joer + ären Numm an är Adresse" ze bestellen.