Change Edition

SCHECK-IWERREESCHUNG ZU SCHEFFLENG

Viru Kuerzem hun d’Fréier Guiden vu Schëffleng 3 Schecken iwerreescht, an zwar

- 10.000,- Euros un de Conny Schinker, President vun der „Maison des Oeuvres Schëffleng“, fir Aarbechten am Veräinshaus ze finanzéiren

- 1.000,- Euros un de Roby Schadeck, President vun der Hellefs-Organisatioun „CARE“

- 2.000,- Euros un d’Marcelle Ludwig vun de L.G.S. asbl. Comité Bilsdorf fir de „Relais de l’Amitié

D’Geld vun den Don’en kënnt aus dem Erléis vun hirem 23. Floumaart an dem Verkaaf vu selwer gematem Gebees, asw…

De gemittlechen Owend huet am Veräinshaus zu Schëffleng stattfond bei engem gudden Iessen, fir all deene Leit Merci ze soen, dei beim Floumaart esou gudd gehollef hun.

Well dat hei hire leschten Floumaart war, welle si och jiddwer engem villmools Merci soen fir d’Ennerstetzung an déi vill Saachen déi si kritt hun fir ze verkaafen während all deene Joeren…..