Change Edition

Seniorefeier an der Gemeng Sandweiler

Fête du 3e âge, photo : Caroline Martin, Caro-Line Photography©

De Schäfferot vun der Gemeng Sandweiler huet sech, a Collaboratioun mat der Intergeneratiounskommissioun, eng Éier draus gemat, d’Senioren aus der Gemeng den 19. September 2018 op en Ausflug an de Brennereimusée op Keelen an op en Owendiessen am Centre culturel ze invitéieren.


Bäi der Geleeënheet gouf dann och besonnesch de Jubilaren geduecht. A geselleger Ronn konnten sech 20 Senioren, déi entweder e ronne Gebuertsdag ze feieren haten oder sech zu den iwwer 90 Jäeregen zielen duerften, iwwert eng kleng Opmierksamkeet freeën grad esou wéi dräi Koppelen, vun deenen eng hir gëllen an zwou hir diamanten Hochzäit gefeiert hunn.