Change Edition

De Kleeschen am Centre Culturel

Gëschter den 4 ten Dezember war et souwait. Endlech huet de Kleeschen, begleet vun der Sandweiler Musek, rem de Wee an den Centre Culturel fonnt. Nodeems en elo puer Joër d'Kanner just an der Schoul besicht huet ass en dem Wonsch vun villen Matbierger an dem Schäfferot nokomm fir seng Tuuten am Centre Culturel auszedeeln.
Ganz vill Bierger sin mat hieren Butzen komm, an d'glenneren an den Aen vun de Kanner war wonnerschéin.
D'Buvette gouf vun der Spillkëscht Sandweiler assuréiert a well déi keen Benéfice wollten man , gett alles fir den Telethon gespennt wat erankomm ass!