Change Edition

Matarbechter am Sekretariat krute Merci gesoot


Rollingen/Miersch: Enn Abrël ass all Joer um Site vum Blannenheem zu Rolleng déi Zäit fir extra un d’Mataarbechter am Sekretariat vum Bieschbecher Atelier, der Fondatioun, dem CIPA Blannenheem an der maison Relais Bieschbech ze denken an Merci ze soen fir hiert Engagement dat ganzt Joer iwwer. Am Kader vun enger klenger Feier konnten Marie- France Espen, Monique Sanches, Rita Lopes an Sarah Feierstein als Merci an Unerkennung eng Blumm aus den Hänn vum General - Direkter Christian Erang an vum Generaldirekter- adjoint Thierry Lutgen entgéint huelen. Hirt Zitat: Zouverlässig matdenken, schnell nach eppes dertëschent matmaachen, all Eck vum Betrib kennen, dem Chef de Réck frei haalen, dat sinn net och déi Gedanken déi den dynamischen an hëllefsbereeten Sekretärinnen duerch de Kapp gin. Dat soll mat engem klenge Geste och unerkannt gin . (CR)(FOTO: CHARLES REISER)