Change Edition

Lëscht 3: LSAP-Réserbann huet hier Kandidate fir d'Wahlen vum 9. Oktober déposéiert

Kandidaten vun der LSAP fir den 9. Oktober sinn:

JUNGEN Tom, Peppange
FISCH Erny, Roeser
HILDGEN Claudine, Crauthem
KLEIN-HOFFMANN Léonie, Crauthem
MARQUES Carlos, Crauthem
REDING Edy, Peppange
REITER Jean-Paul, Roeser
ROSEN Jean-Paul, Peppange
QUINTUS-SCHANEN Renée , Livange
SCHNEIDER Richard (Dr.), Berchem
SERRES Bob, Peppange