Change Edition

90 Jôër

den 9 Dezember kruut d' Madame Anny Mander- Jagusch vu Rodange hier 90 Jôër. Si huet Sonndes zesumme mat hierer Famille am Hôtel Threeland gefeiert. De Buergermeeschter mat de Scheffen hun hier och gratuléiert mat enger schéiner Corbeille. Si ass leider scho Witfrâ zënter 1998. Si huet eng Duechter, ass Boma vun 2 Jongen a stolz Urboma vu bis elo 1 Meedchen an 2 Bouwen. Si ass nach bei gudder Gesondheet, just hiere Réck an hier Been wëllen net méi sou richteg. Mier wënschen hier alles Guddes an dass se nach vill Jôre bei eis ass.