Change Edition

Sécher mam Vëlo ënnerwee sin

Réimech: Dëst Joer gouf d'Coupe scolaire vun der Eventkommissioun,dem Léierpersonal,der Gemeng an Zesummenaarbecht mat der Réimecher Police organiséiert.D'Kanner aus der Grondschoul konnten an de Réimecher Strossen hiert Kënnen ënner Beweis stellen.Zum Schluss gouf et d'Mëttegiessen mat den Organisateuren zesummen dat vun der Gemeng zerwéiert gouf,an all jonke Vëlosfuerer huet e schéine Kaddo krut. Jean Becker via mywort.lu