Change Edition

Den Fréijors-Concert vun der Concordia Reimech waar en vollen Erfolleg

Fir dei 15ten Kéier huet d’Harmonie vun Reimech op hieren traditionellen Fréijors-Concert invitéiert waat och desst Joer rem déi treisten vun der Musek an den schéin décoréierten Centre Culturel „Am Gewänchen“ gezunn huet.