Change Edition

"d'Bulle rullen zu Réiden" a spenden fir de gudden Zweck


500 Euro- Scheck fir „Zaubere mat Stoffreschter“

Réiden/Atert: Zu ronn 25 Spiller sin se haut am Réidener Duerfvereräin aktiv, deen sech den Titel „ d’Bulle rullen zu Réiden“ seit Mee 2018 gin hun a fir hirem schéine Fräizäithobby, dem „ Pétanque“ , nozegouen. Gläich am Ufank vun hirer desjähriger Generalversammlung war et no sengen Wëllkommensgréiss vum President Luss Bucari, ganz kloer, dat de Réidener Veräin och am vergaangene Joer, wéinst der Pandemie huet misse leiden an duefir och op engt ganzt beschränkt Joer huet missen hiweisen. Trotzdem huet hien alle Memberen säin oprichtigen Merci ausgredëckt fir d’Ausdauer an d’Engagement mat der Hoffnung op besser Zäiten. A sengem Aktivitéitsbericht vum Nils Floener ass erviergaangen, dat niewt dem Worré Park, och beim Atert- Lycée Réiden och zu Kolpech am Schlasspark gespillt gett. Enn Juli- Ufanks August gett am Worré- Park een Turnéier organiséiert. Doniewt ass de Veräin beim Service bei de verschiddenen Eierwäiner an der Gemeng, dem Adventsmaart an dem Kropemanns- Fest engagéiert. Eng gesond Finanzlaag konnt d’Keessière Maryse Dauphin virweisen, déi och als einwandfräi vun de Keese-Revisoren, Sonny Oberlinkels-Warling an Maïté Schroeder bestätigt konnt gin. Am Numm vun der Gemengeverwaltung huet de Raymond Remakel d’Engagement vun „ d’Bulle rullen Réiden“ ervirgestrach an hinnen en Terrain hannert der Sportshal zu Réiden versprach. Dese Projet steet am Budget a muss nach ëmgesaat gin. Weiderhin huet hien dem Veräin fir Zukunft nach vill schéi Momenter mat op de Wee gin. Zum Schluss vun der Versammlung konnt d’Cindy Hary e Scheck vun 500 Euro zugonschten vun der Vereenegung „ Zaubere mat Stoffreschter“ mat Sëtz zu Lëtzebuerg an zënter 2018 besteet, mat engem grousse Merci, entgéint huelen. Si hun sech zur Aufgab gemaach, éierenamtlich a gratis, kleng Bodys, Hiemercher, Huesen, Strampler, Schingercher, Schlofsäck an Decken aus farwichen a vun Privatpersounen gespendeten Stoffreschter fir Frühchen a Stärekanner ze bitzen, déi dann un di verschidden Entbindungsstatiounen am Land fir Fréihgebueren- a Stärekanner souwi den Intensivstatiounen zur Verfügung gestallt gin. De Virstand geseit esou aus: Luss Bucari (President), Irène Bucari- Kremer (Vizepresidentin ), Nils Floener (Sekretär), Maryse Dauphin (Keessière). Weider Mitglieder sin: Marie- Rose Lavina- Schoetter, Amélie Floener- Fonck a Marc Lavina. (CR) (FOTO: CHAREL REISER)